بیمه های طرف قرارداد
                                                                                     بیمه  نیروهای مسلح 
   -
بیمه مجلس شورای اسلامی
          

    - بیمه کتابخانه مجلس          

 
    - بیمه بنیاد 15 خرداد     
 
    - بیمه  صدا و سیما   
                   
    - بیمه بانک مسکن

     - بیمه دانا

 
    - بیمه کوثر 
 

                                                                         

 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد