ارتباط با ما


 
                                                      آدرس: بلوار کشاورز - فلسطین شمالی - کوچه شهید فیروز دهقان

                                                                                                                  تلفن تماس: 4- 88951841
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد