بخش استریلیزاسیون (CSSD)جهت رعایت اصل کنترل عفونت برای بیماران به نحوی در نظر گرفته شده است که پس از درمان ، تعویض همه وسایل برای هر بیمار امکانپذیر بوده و مجموعه ابزار و ابزار چرخشی دو شیفت صبح و عصر مجزا باشد.
لذا همکاران CSSDفرصت کافی جهت شستشو و بسته بندی و استریل نمودن وسایل را دارند .طبیعی ست این تعداد اقلام نیاز به کنترل و نگهداری دارد که امور مربوط بهCSSD در هر شیفت ، توسط دو نفر از همکاران بخش و سرویس و نگهداری آنها توسط واحد مهندسی پزشکی و با نظارت کامل مدیریت بهداشت بیمارستان با دقت و حساسیت خاصی  انجام می شود .جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاههای اتوکلاو و استریل بودن مجموع ابزار که از دستگاه خارج می شود ، توسط نشانگر های بیولوژیک و اندیکاتورهای شیمیائی به صورت هفتگی ، روزانه و پس از هر سیکل کاری کنترل انجام می شود .

توجه به اهمیت رعایت اصول کنترل عفونت بویژه در مراکز ارایه خدمات دندانپزشکی، مرکز سلامت دهان و دندان بر اساس رعایت آیین نامه های مدون و رسمی کنترل عفونت خود را موظف به انجام مراحل مختلف این فرایند بسیار مهم و در عین حال پر هزینه نموده است. علاوه بر وجود اتاق های شستشو و دبریدمان در هر بخش به منظور عاری سازی اولیه وسایل از عوامل عفونی سطحی و قابل مشاهده تمامی وسایل و ابزار جهت تکمیل فرایند کنترل عفونت شامل، شستشو و دبریدمان یا ذره برداری از سطوح وسایل به کمک دستگاه های اولتراسوند، غوطه وری در ظرف های دارای مواد ضدعفونی کننده، پک کردن در لفافه های اختصاصی اتوکلاو و در نهایت قرار دادن در دستگاه های اتوکلاو با استاندارد بالا به بخش استریلیزاسیون ارسال می شوند.

حوزه کثیف Soiled Zone:

وظیفه اصلی این بخش، شستشو و ضد عفونی تمامی اقلام، لوازم و ابزار مصرف شده در بخش های درمانی است که این فرایند تمییز سازی هم به صورت دستی و هم اولتراسونیک و ماشینی صورت می پذیرد. در این بخش با توجه به اهمیت سلامت پرسنل، آنها می بایست ضمن داشتن سابقه واکسیناسیون به ازای موارد خاص، از دست کش های ضخیم تخصصی و ماسک و روپوش استفاده نمایند. مواد زاید و دورریختنی در این بخش در ظروف اختصاصی پک و در محفظه های اختصاصی که جهت زباله های بیمارستانی تعبیه شده است قرار داده می شوند.

حوزه تمییز Clean:

وطیفه اصلی این قسمت، آماده سازی و بسته بندی تمتم اقلام و لوازم تمییز شده جهت انتقال به اتوکلاو است. در این بخش تمامی ابزار و وسایل در لفافه های ویژه که دارای منافذ واجد دریچه های میکرونی یک سویه جهت نفوذ بخار متراکم است قرار داده شده و توسط دستگاه خاصی مهر و موم می شوند.

حوزه استریل Sterile Zone:

وظیفه اصلی این قسمت استریل نمودن ابزار پک شده در دستگاه های اتوکلاو و در ضمن نگهداری بسته ها و ست های استریل جهت توزیع به بخش های درمانی است.

 لازم بذکر است پس از انجام این فرایندهای زنجیره ای زمان انجام فرایند بر روی هر پک وسیله به ثبت رسیده تا بدین وسیله امکان کنترل دوره های اعتبار استریل بودن ابزار و وسایل ممکن گردد. یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت کنترل عفونت، داشتن سیکل های اعتبارسنجی کارکرد صحیح دستگاه های اتوکلاو و کالیبراسیون ادواری آنهاست که این امر در بازه های زمانی معین تعریف شده توسط مراجع تخصصی ذیربط به انجام رسیده و برچسب واجد اعتبار بر روی آنها نصب می گردد. از آنجا که دستگاه هایی که عمل برش و تراشیدن دندان در بخش های مربوطه و یا بریدن و برداشتن استخوان در حین عمل جراحی را انجام می دهند به صورت اختصاصی توسط دستگاه های اتوماتیک روغن کاری ویژه شده تا بدین وسیله ضمن حذف ریزه ذرات احتمالی وارد شده در بخش های درونی آنها، امکان نفوذ بخار آب تحت فشار بالا را در داخل اجزای درونی آنها نیز فراهم آورده و بدینوسیله عمل استریلیزاسیون را به صورت کامل فراهم آورد. در پایان بر این ادعا هستیم که علیرغم پر هزینه بودن این فرایند مهم، به دلیل اهمیتی که برای سلامت مراجعه کنندگان، همکاران و پرسنل درمانی و همچنین پزشکان معالج خود قایل هستیم، این روند دایما در حال کنترل و ارتقا بوده و بر انجتم مستمر و با کیفیت آن اصرار داریم.

 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد