ساعات پذیرش

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7.30 الی 17.30 و پنجشنبه از ساعت 7.30 الی 11


 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد