اخبار و اطلاعیه ها

24فروردينرونمایی از یادمان شهید دکتر بهرام شکری
  • 106
  • .
  • .پروژه یادمان شهید دکتر بهرام شکری همزمان با روز دندانپزشک در بیمارستان شهید شکری افتتاح گردید

 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد