[Part_Header]

27آبانراه اندازی بخش بیهوشی
  • 469
  • .
  • .بخش دندانپزشکی تحت بیهوشی در بیمارستان شهید بهرام شکری راه اندازی شد

این مرکز اقدام به راه اندازی اطاق عمل حرفه ای ویژه اعمال دندانپزشکی تحت بیهوشی نمود که در کشور  بی نظیر می باشد .

علاوه بر تجهیزات بروز و استانداردهای حرفه ای در این زمینه ، تکنیک های کنترل رفتار کودک تا انجام بیهوشی در این مرکز بطور حرفه ای صورت می پذیرد .

با راه اندازی این مرکز بسیاری از نیازهای درمانی بیماران خاص حوزه نیروهای مسلح خصوصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین کودکان زیر 12 سال که انجام خدمات دندانپزشکی روی بیمار غیر قابل انجام است و در کشور مراکز محدودی قارد به انجام آن می باشند برطرف گردید .

لازم به ذکر است تیم متخصص بیهوشی و دندانپزشکی استفاده شده در این بیمارستان تیم بسیار حرفه ای و با سابقه کار طولانی در زمینه بیهوشی کودکان و درمانهای تخحصصی تحت بیهوشی می باشند .

 
امتیاز دهی